• -

Kayıt İçin Şartlar ve İstenilen Belgeler

Gerekli şartlar

  • 60 yaş ve üzeri olmak
  • 4 yıl sürecek eğitim programını sürdürecek ölçüde istekli ve disiplinli olmak
  • Yaşamını ileri derecede kısıtlayacak hastalık hali içinde olmamak
  • Dersleri dinlemesi, izlemesi ve uygulamasına engel olacak derecede ileri işitme, görme, algılama ve hareket sorunları olmamak

İstenilen Belgeler

  • İki fotoğraf
  • Aile hekiminden derslere devamına engel bir sağlık sorunu olmadığına dair sağlık raporu
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 1 adet kapaklı dosya
  • Kayıt formu (başvuru esnasında doldurulacak)