• -

Yaşlı hakları için çaba (YAŞAT )

Category : Genel

 

10483 Yaşlı Hakları İçin Çaba (YAŞAT)

Cemil Yavuz / Yaşlı Dostu Kent Fethiye

Durum: Onaylandı

23-24 Kasım 2019

Yıllarca ülkemiz genç nüfusa sahip bir ülke olmakla övünürdü ancak Türkijye artık yaşlı ülkeler arasında.  Yaşlılar, artan nüfus, yoğun kentleşme gibi nedenlerle toplum içinde, kentlerde adeta kayboldular.  Görünürlükleri, erişimleri, gündelik yaşama, karar alma süreçlerine katılımları, kenti kullanılabilirlikleri azaldı.  Buna paralel olarak 2000 li yılların başında Yaşlı dostu toplum ve yaşlı dostu kent kavramını gelişti, çabalar arttı. DSÖ 2006 Yaşlı Dostu Şehir”  programını kabul etti;  Kentlerin sahip olması gereken kriterleri belirleyerek  “Yaşlı Dostu Kentler ağı oluşturuldu. Bu ağa  ülkemizde 2019 itibarı ile 4 kent dahil oldu. Antalya Muratpaşa, İstanbul Kadıköy, Mersin ve İstanbul Beşiktaş, 

“Yaşlı Dostu Şehir” sadece yaşlı toplum için değil, başta çocuklar ve engelliler olmak üzere tüm kent halkının yararı için düzenlemelerin yapıldığı ve tedbirlerin alındığı kentsel yaşamı temsil eder. Bizde 2018 yılının başında Fethiye’de Yaşlı Haklarının iyileştirilmesi ve Fethiye’nin yaşlı dostu şehir olması için Yaşlı Dostu Kent Fethiye platformu kuruldu. Birçok etkinlik yaptık. 2018 yılından beri çalışmaları devam eden Fethiye Tazelenme Üniversitesini kurduk. Tazelenme Üniversitesi ülkemizde yaşlı haklarının geliştirilmesi ve yaşlanma sürecinin daha aktif ve başarılı yaşanması için geliştirilmiş yeni bir model, bir sosyal sorumluluk projesi. Fethiye’de 23 Eylülde başlayacak Tazelenme üniversitesi projesi ile birlikte, yeni seçilen yerel yönetime ve kentimize yaşlı dostu kent kavramını bir kez daha anlatmak istiyoruz.  Fethiye’nin Yaşlı Dostu kent olması için çalışıp, bu konuda yerel yönetim ve paydaşlarda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla Tazelenme Üniversitesi Fethiye kampüsü kurucusu olarak ilgili tarafların katılımıyla Fethiyede bir çalıştay yapmak istiyorum. Yaşlı Dostu kentlerin temsilcileri, İlçemiz yöneticileri, Tazelenme Üniversitesi yürütücüleri, Aile sosyal politikalar bakanlığı, akademisyenler, Üniversite, kent konseyi, mimarlar odası, basın gibi ilgili taraflarla konuyu tartışıp kentimizde yaşlı haklarının iyileştirilmesi ve yaşlı dostu kent fethiye için bir çabanın başlamasını istiyorum. “Bu Yaşlı Hakları İçin Çaba (YAŞAT) çalıştayı* Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla << Cemil YAVUZ/Yaşlı Dostu Kent Fethiye Platformuna>> aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”